El meu catàleg
0

20TR0086
RONDALLA BARREJA
RONDALLA BARREJA

Serenates i diversos.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
9
9
Obert
No
Si
90
900 €
: RONDALLA BARREJA, ASSOCIACIÓ CULTURAL
: Associació
637 949 561     627 980 131
magramar5@hotmail.com    

www.catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?year=2020&len=va&grupoID=24

TRADICIONS  CANT D'ESTIL / ALBADES

15-05-2020 20:31:57