El meu catàleg
0

20TA0219
PALAIOS PALEONTOLOGIA I MEDI AMBIENT
A LA RECERCA DELS NOSTRES AVANTPASSATS (EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGICA)

Convertirem els participants en experts arqueòlegs. Treballaran en un jaciment, coneixeran les tècniques i utensilis de treball en el camp, descobriran restes i aprendran a diferenciar-los.
Castellà, Valencià
2
Infantil, Primària, ESO
30
2

Pala, poal, pinzell, areneres d'un metre quadrat amb rèpliques i restes històriques, poals, tamisos....
S'aconsella espai a l'aire lliure.
250 €
: SAGREDO GOMARIZ, RAÚL
: Autònom
627 426 321     680 977 074
info@palaios.es    


www.catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?year=2020&len=va&grupoID=1714

TALLERS DIDÀCTICS  HISTÒRIA

15-05-2020 20:33:10

20TA0216
PALAIOS PALEONTOLOGIA I MEDI AMBIENT
CLONACIÓ FÒSSIL

Convertirem els participants en «paleontòlegs de laboratori» perquè aconseguesquen dominar una de les tècniques existents per a l'estudi de fòssils. Comprendran la importància del patrimoni fòssil i com hem de estudiar-lo amb cura. Estudiarem una gran varietat de fòssils (ammonites, trilobits, belemnites ...). I al final s'emportaran una rèplica fòssil per a poder estudiar-la a casa seua.
Castellà, Valencià
1
Infantil, Primària
30
2

Motle de silicona per a fer la rèplica de fòssil, recipient de plàstic on fer la barreja d'escaiola i aigua, pal.
Un lloc tancat.
250 €
: SAGREDO GOMARIZ, RAÚL
: Autònom
627 426 321     680 977 074
info@palaios.es    


www.catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?year=2020&len=va&grupoID=1714

TALLERS DIDÀCTICS  CIÈNCIA

15-05-2020 20:38:08

20TA0218
PALAIOS PALEONTOLOGIA I MEDI AMBIENT
DESPRÉS DEL DINOSAURE PERDUT (EXCAVACIÓ PALEONTOLÒGICA)

Convertirem els xiquets i les xiquetes participants en experts paleontòlegs. Treballaran en un jaciment paleontològic, coneixeran les tècniques i els estris de treball al camp, descobriran fòssils i aprendran a diferenciar-los. Entre tots trobaran un tiranosauri.... ¡amb més sorpreses!
Castellà, Valencià
1
Infantil, Primària
30
2

Poals, pales, sorrals, sorra, fòssils, cabassos ...
Lloc airejat.
250 €
: SAGREDO GOMARIZ, RAÚL
: Autònom
627 426 321     680 977 074
info@palaios.es    


www.catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?year=2020&len=va&grupoID=1714

TALLERS DIDÀCTICS  CIÈNCIA

15-05-2020 20:38:07

20TA0220
PALAIOS PALEONTOLOGIA I MEDI AMBIENT
HISTOCLONACIÓ: RÈPLIQUES DE RESTA HISTÒRICS

Convertirem els participants en «arqueòlegs de laboratori» perquè aconseguisquen dominar una de les tècniques existents per a l'estudi històric. Comprendran la importància del patrimoni i com hem d'estudiar-ho amb atenció. Estudiarem una gran varietat de civilitzacions. I al final es portaran una rèplica per a poder estudiar-la en les seues cases.
Castellà, Valencià
2
Infantil, Primària, ESO
30
2

Per a cada alumne: un motle de silicona, un vaso,un palo,una cullera; per al grup: gerra d'aigua, escaiola, recipient per a escaiola, paper absorbent.
Tot el material no fungible podrà ser aportat per l'equip docent. Per a la realització de les activitats s'aconsella el seu desenrotllament a l'aire lliure.
250 €
: SAGREDO GOMARIZ, RAÚL
: Autònom
627 426 321     680 977 074
info@palaios.es    


www.catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?year=2020&len=va&grupoID=1714

TALLERS DIDÀCTICS  HISTÒRIA

15-05-2020 20:33:08

20TA0215
PALAIOS PALEONTOLOGIA I MEDI AMBIENT
JEROGLÍFICS, EL LLEGAT EGIPCI

Sota l'arena del desert i del temps s'amaga un imperi amb un impressionant llegat cultural: els egipcis. Descobrirem com era la seua escriptura: els jeroglífics, i com, gràcies al descobriment de la Pedra Rosetta, es van poder arribar a desxifrar. ¿Aconseguirem escriure el nostre nom com un jeroglífic? ¿Sabrem escriure'l en un cartutx de papir? ... Aquestes preguntes es respondran al taller. Qui ho aconseguesca, s'emportarà un tros d'història a sa casa.
Castellà, Valencià
1
Infantil, Primària, ESO
30
2

Paper de papir, funda de plàstic per al papir, fils de colors per a decorar, llapis.
Espai adaptat.
250 €
: SAGREDO GOMARIZ, RAÚL
: Autònom
627 426 321     680 977 074
info@palaios.es    


www.catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?year=2020&len=va&grupoID=1714

TALLERS DIDÀCTICS  HISTÒRIA

15-05-2020 20:38:10

20TA0221
PALAIOS PALEONTOLOGIA I MEDI AMBIENT
JUGAR AMB DINOSAURES (RECREAR ANIMALS PREHISTÒRICS)

Ens transportarem a l'era dels dinosaures, ens transformarem en animals prehistòrics i jugarem amb ells. Alguns serem herbívors i uns altres serem carnívors, però jugarem tots junts. A més, coneixerem els nostres veïns de l'aire i del mar, perquè juguen amb nosaltres.
Castellà, Valencià
1
Infantil, Primària
30
2

Planxa de goma eva de 10 × 15 cm amb el dibuix del pterosaure, tisores, ulls bojos (mòbils), volanderes per a equilibrar.
Espai adaptat.
200 €
: SAGREDO GOMARIZ, RAÚL
: Autònom
627 426 321     680 977 074
info@palaios.es    


www.catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?year=2020&len=va&grupoID=1714

TALLERS DIDÀCTICS  CIÈNCIA

15-05-2020 20:38:11

20TA0217
PALAIOS PALEONTOLOGIA I MEDI AMBIENT
MICROMÓN: UN MÓN PER DESCOBRIR (MICROFÒSSILS)

Microfòssils ?, amb aquest taller donarem resposta a què són, com són, qui els estudia i quines tècniques es fan servir en el seu estudi. Els participants seran transformats en paleontòlegs per a poder estudiar aquests fòssils «minúsculs» i així veure la importància que tenen i la valuosa informació científica que es pot treure d'ells.
Castellà, Valencià
1
ESO, Batxillerat o cicle formatiu, Adults
30
2

Pinzell, pinces de precisió, safata de triatge, recipient per a aigua, cel·la per a mostres micropaleontològiques.
A concretar.
250 €
: SAGREDO GOMARIZ, RAÚL
: Autònom
627 426 321     680 977 074
info@palaios.es    


www.catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?year=2020&len=va&grupoID=1714

TALLERS DIDÀCTICS  CIÈNCIA

15-05-2020 20:38:09

20TA0214
PALAIOS PALEONTOLOGIA I MEDI AMBIENT
¿QUI SÓC? ¿COM SÓC? (IDENTIFICAR MINERALS I FÒSSILS)

Un gran patrimoni es troba en la naturalesa. D'una banda, uns minerals que fem servir quotidianament, i de l'altra, fòssils que donen constància de la vida, la seua evolució i la història de la terra, i amb ella la nostra. Ací estudiarem els trets físics dels minerals per a reconéixer i saber els seus usos. D'altra banda, reconeixerem, classificarem i estudiarem fòssils i allò que contenen de la nostra història.
Castellà, Valencià
1
ESO, Batxillerat o cicle formatiu, Adults
30
2

Pinzell, lupa de mà, peça de porcellana, clau d’’acer, clau de coure, taula dicotòmica.
S’’aconsella el desenvolupament de l’’activitat en una aula adequada.
250 €
: SAGREDO GOMARIZ, RAÚL
: Autònom
627 426 321     680 977 074
info@palaios.es    


www.catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?year=2020&len=va&grupoID=1714

TALLERS DIDÀCTICS  CIÈNCIA

15-05-2020 20:38:12