El meu catàleg
0

19TA0326
JOAN VICENT CUBEDO CAPELLA
LLENGUATGE TEATRAL I MUNTATGE D'UNA PEÇA

Iniciar els que no tenen experiència i potenciar els que en tenen en la interpretació dramàtica, fer teatre, muntant i realitzant una representació amb la qual cosa es treballa la desinhibició, la comunicació, l'expressió corporal i oral, el treball individual i de grup, la disciplina, la confiança, la solidaritat, etc., amb expressió corporal i oral, deshinibició, elecció d'un text, anàlisi d'un text, muntatge d'una representació amb assaigs.
Castellà, Valencià
30
Tots els públics
20
1

Discos CD.
Sala àmplia amb bancs o taules per a treballar i un projector per a fer presentacions de la matèria.
1.500 €
: CUBEDO CAPELLA, JOAN VICENT
: Autònom
963 836 954     607 619 085
joanvicubedo@gmail.com    

www.catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?year=2019&len=va&grupoID=435

TALLERS DIDÀCTICS  ARTS ESCÈNIQUES

06-02-2019 08:55:41

19TA0325
JOAN VICENT CUBEDO CAPELLA
MUNTATGE D'UNA REPRESENTACIÓ TEATRAL EN 20 HORES

Iniciar i gaudir del teatre per mitjà del muntatge i representació d'un guió fet a partir de l'alumnat mateix en un període curt en el temps. Iniciació a la interpretació, treball de cos, veu i improvisació. Elecció d'un tema. Improvisacions sobre el tema triat. Dramatúrgia i guió de treball, muntatge, assaigs i, si cal, representació.
Castellà, Valencià
20
Tots els públics
20
1

CD.
Sala àmplia amb taules i cadires.
1.200 €
: CUBEDO CAPELLA, JOAN VICENT
: Autònom
963 836 954     607 619 085
joanvicubedo@gmail.com    

www.catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?year=2019&len=va&grupoID=435

TALLERS DIDÀCTICS  ARTS ESCÈNIQUES

06-02-2019 08:55:30

19TA0324
JOAN VICENT CUBEDO CAPELLA
NARRACIÓ DE RONDALLES I CONTES

Joanvi Cubedo, com a TIO VICENT, actor/narrador, i a partir del seu extens repertori, ensenya de manera pràctica com narrar rondalles valencianes i contes universals. Pel plaer de llegir escoltant i de transmetre les nostres narracions.
Castellà, Valencià
2
Primària, ESO, Batxillerat o cicle formatiu, Adults
30
1

CD.
Sala amb una taula per al ponent i cadires per als assistents. Una pissarra, clarió, reproductor de CD.
250 €
: CUBEDO CAPELLA, JOAN VICENT
: Autònom
963 836 954     607 619 085
joanvicubedo@gmail.com    

www.catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?year=2019&len=va&grupoID=435

TALLERS DIDÀCTICS  ANIMACIÓ LECTORA

06-02-2019 08:55:22

19TA0327
JOAN VICENT CUBEDO CAPELLA
ORATÒRIA I TEATRE, PARLAR EN PÚBLIC AMB TÈCNIQUES TEATRALS

Entrenament de parlar en públic (oratòria) a partir de l'exercitació de la representació dramàtica, la tècnica de la veu i del cos amb filmacions i gravacions dels exercicis i la seua correcció. Com fer presentacions, discursos i sessions de venda tenint com a utensili el teatre.
Castellà, Valencià
30
Batxillerat o cicle formatiu, Adults
8
1

Ordinador portàrtil, pantalla de projecció, micròfon, peu de micròfon, amplificador, projector, càmera de filmació i gravador digital.
Aula per a nou persones i amb espai per a poder filmar, muntar dramatitzacions poder fer fosc, taules o taula per a huit persones amb huit cadires.
1.500 €
: CUBEDO CAPELLA, JOAN VICENT
: Autònom
963 836 954     607 619 085
joanvicubedo@gmail.com    

www.catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?year=2019&len=va&grupoID=435

TALLERS DIDÀCTICS  ARTS ESCÈNIQUES

06-02-2019 08:57:41

19AE0478
JOAN VICENT CUBEDO CAPELLA
REPERTORI PER A QUALSEVOL EDAT

¿A qui narrar? A qualsevol perquè tinc un ampli repertori de rondalles, contes, relats, cançons, dites, acudits, embarbussaments... que, segons l'edat, el tipus o l'ocasió, puc emprar i proporcionar una estona en què es gaudisca d'escoltar boniques coses; a més, des del seient o algun eixint voluntari, faig interaccionar i participar.

JOAN VICENT CUBEDO CAPELLA
Castellà, Valencià
Tots els públics
50
2012

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
1
Indiferent
Espai de 3 x 3 mínim per actuar, públic assegut, endoll prop d'on actuem, 30 minuts previs de muntatge.
3,00 m.
3,00 m.
2,50 m.
450 €
650 €
650 €
: CUBEDO CAPELLA, JOAN VICENT
: Autònom
963 836 954     607 619 085
joanvicubedo@gmail.com    

www.catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?year=2019&len=va&grupoID=435

ARTS ESCÈNIQUES  CONTACONTES

06-02-2019 08:56:22

19AE0479
JOAN VICENT CUBEDO CAPELLA
RONDALLES VALENCIANES FONAMENTALS

Som un poble amb una cultura que ve d'antic, amb una tirallonga de tradicions assaonades per molts anys. Un poble que transmetia, de majors a infants, els fets, les anècdotes i les ensenyances, convertits en rondalla. Cal recordar les que escoltarem i conéixer les que estaven i no ens contaren, perquè no queden a l'oblit i, fent cordill, anar transmetent-les i a més, gaudir d'elles...

JOAN VICENT CUBEDO CAPELLA
Valencià
Tots els públics
60

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
1
Indiferent
Espai de 3 x 3 mínim per a actuar, públic assegut, endoll prop d'on actuem, 30 minuts previs de muntatge.
3,00 m.
3,00 m.
2,50 m.
450 €
650 €
650 €
: CUBEDO CAPELLA, JOAN VICENT
: Autònom
963 836 954     607 619 085
joanvicubedo@gmail.com    

www.catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?year=2019&len=va&grupoID=435

ARTS ESCÈNIQUES  CONTACONTES

06-02-2019 08:56:28