El meu catàleg
0

19TA0217
PASTENAGA EN MOVIMENT
COMPOST EDUCATIU AMB LLOMBRÍGOLS

Amb el taller de compost amb llombrígols reflexionem sobre la quantitat de residus que generem i el paper tant important que fan aquests essers vius. Després de conèixer-lo i escoltar el contacontes, el llombrígol passa de ser un esser fastigós per alguns a un esser majestuós.
Valencià
1
Infantil, Primària, Adults
25
1

Compostera amb llombrígols, cossiols amb planter, contacontes.
Espai a l'aire lliure o aula.
235 €
: GIRONES BOTELLA, LILIA
: Autònom
644 282 344     692 184 280
ligibo@gmail.com    

www.catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?year=2019&len=va&grupoID=1915

TALLERS DIDÀCTICS  CIÈNCIA

12-02-2019 13:37:11