El meu catàleg
0

19TA0158
SÉNIA PROJECTES EDUCATIUS
SENIA PROJECTES EDUCATIUS
ÀLBUM IL.LUSTRAT

Desxifrarem el codi que relaciona text / imatge i reflexionarem sobre ells. Es desenvoluparà la sensibilitat artística, l'esperit crític i la imaginació. I després de conéixer moltes històries a través d'estos llibres tan especials, crearem el nostre àlbum.
Castellà, Valencià
2
Primària
25
1

Fungible (tisores,cartolines, folis de colors, pegaments). Llibres.
Un espai tancat, sala o biblioteca, taules i cadires.
250 €
: SÉNIA PROJECTES EDUCATIUS, SL
: Societat
615 400 612     615 400 964
rosariosenia@hotmail.com    

www.catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?year=2019&len=va&grupoID=1820

TALLERS DIDÀCTICS  ANIMACIÓ LECTORA

29-01-2019 16:59:11