El meu catàleg
0

18MU0060
MENESTRILS
SARRAÏNS, JUEUS I CRISTIANS CANTEN L'AMOR

Concert que recopila el llegat de les tres cultures (cristiana, àrab i jueva), compost per melodies àrabs mediterrànies i de la lírica hispanomusulmana, pel cançoner sefardita i també per la música de cantigues i trobadors. Interpretada amb instruments rèplica dels originals de l'època, que amb la música i les veus, la dansa i el vestuari proporcionen l'ambientació medieval convenient per a l'espectacle.

MENESTRILS
MENESTRILS
Tots els públics
60
2014

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
4
2
1
Tancat
No
8,00 m.
4,00 m.
3,00 m.
1.200 €
: GRUP MENESTRILS D'ONTINYENT
: Associació
696 910 918     620 021 001
info.menestrils@gmail.com    


www.catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?year=2018&len=va&grupoID=226

MÚSICA  MÚSICA CLÀSSICA I DE CAMBRA

26-06-2018 12:49:23