El meu catàleg
0

18AP0040
ART AL QUADRAT
LES JOTES DE LES SILENCIADES

Les dones en el franquisme havien estat detingudes, vexades, rapades, torturades, violades i assassinades. A més, van haver de viure a una societat masclista en la qual tenien molt difícil tirar endavant sense una figura masculina. En les fotografies i vídeo es relaten cinc històries de dones reals de Terol, rescatades de testimoniatges de familiars que s'han transmés de forma oral seguint vives en la quotidianitat. Es transformen en jotes aragoneses que ressonen en els llocs on els fets concrets d'aquestes dones van esdevenir traient-les de l'oblit.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
20
Tancat
Pressa de llum
25 m.
40 m2

Fotografies en lonetes, acetat transparent amb vinils, vinils sobre PVC, projecció audiovisual (inclou projector o TV).
900 €
: DEL REY JORDÁ, MÓNICA
: Autònom
669 183 604    
artalquadrat@gmail.com    


www.catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?year=2018&len=va&grupoID=1783

ARTS PLÀSTIQUES  ALTRES

06-02-2018 09:59:08