El meu catàleg
0

18TA0240
AC LA FARÁNDULA
UN MÓN FANTÀSTIC: EL TEATRE

El teatre és com entrar en un món fantàstic, utilitzant les ferramentes del desenrotllament actoral, treballarem la desinhibició, la confiança i la creativitat. Al finalitzar cada sessió, gaudirem de divertides escenificacions. Quatre sessions de 90 minuts cada una, amb dates a triar per l'entitat contractant.
Castellà
6
Infantil, Primària
20
2

Maquillatges, vestuari, objectes de joc i equip de so.
Local semidiàfan, amb cadires i alguna taula. Punt de llum.
750 €
: FARÁNDULA, LA, ASOCIACIÓN CULTURAL
: Associació
605 136 586     963 904 903
manniron@hotmail.com    


www.catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?year=2018&len=va&grupoID=1662

TALLERS DIDÀCTICS  ARTS ESCÈNIQUES

14-02-2018 17:44:06