El meu catàleg
0

19TR0034
GRUP DE DANSES ALIMARA
DANSA DE LA MOMA

La dansa de la Moma és la de més contingut simbòlic i la que millor quadra dins de l'entorn religiós de la festivitat del Corpus Cristi. Els pecats i la virtut estan representats per els balladors: La Virtut o Moma, personatge central de la dansa, vestirà de blanc, simbolitzant la Gràcia, mentre que els «momos», representant els pecats, aniran amb un vestit vermell i el negre, característics de l'infern i del diable.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
8
3
Obert
No
Si
30
600 €
: GRUP DE DANSES ALIMARA
: Associació
963 735 579     656 571 639
sandinga04@yahoo.es    


www.catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?year=2019&len=va&grupoID=238

TRADICIONS  DANSA POPULAR VALENCIANA

29-01-2019 17:30:03

19TR0032
GRUP DE DANSES ALIMARA
EL BALL DE TORRENT

El protagonista del «Ball de Torrent» és el poble, els personatges mes populars, els veïns: una gallinera fa de virreina, el virrei és un sabater, un llaurador serà l'alcalde i el retor es el femater del poble. D'ací la disfressa, l'engany i la burla, ningú no és allò que sembla ser. El poble «juga» a la llibertat, les diferencies es fan evidents i la festa acaba «como el Ball de Torrent... que començà caminant i acabà corrent... o a garrotades».

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
58
15
2
Indiferent
No
No
10,00 m.
10,00 m.
90
3.025 €
: GRUP DE DANSES ALIMARA
: Associació
963 735 579     656 571 639
sandinga04@yahoo.es    


www.catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?year=2019&len=va&grupoID=238

TRADICIONS  DANSA POPULAR VALENCIANA

29-01-2019 16:57:42

19TR0033
GRUP DE DANSES ALIMARA
L'ESQUELLÀ

«Esquellà» fa referència a l'acte amb rebombori i aldarull que li preparen a una viuda o viudo quan es torna a casar. Aquesta serenata humorística i cridanera es feia amb el soroll d'esquelles, collars amb picarols, llaunes i paelles, i fins i tot amb coets. Les esquellades es feien igual si els dos contraents eren viudos o un d'ells era un viudo/a que es casava amb una fadrina o fadrí.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
40
16
2
Obert
No
Si
60
1.700 €
: GRUP DE DANSES ALIMARA
: Associació
963 735 579     656 571 639
sandinga04@yahoo.es    


www.catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?year=2019&len=va&grupoID=238

TRADICIONS  DANSA POPULAR VALENCIANA

18-02-2019 14:39:56