El meu catàleg
0

19AE0399
FRESCULTURA, INICIATIVAS CULTURALES
SIL DE CASTRO
MIRA MAMÀ, SÓC CABARETERA

És un espectacle de comèdia i burlesc. En aquest xou es mescla la comèdia en viu a l'estil Stand-up Comedy amb el burlesc. Dirigit a un públic adult i concebut per a ser representat en sales de petit o mitjà format. L'espectacle naix de la revisió de l'Stand-Up Comedy més pur, portat a un llenguatge teatral amb picades d'ullet cabareters.

SIL DE CASTRO
JORDI SOLE
JULI BELLOT Y CHIQUI MARTI
NESTOR GONZÁLEZ
Castellà
Adult
75
2018

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
1
1
Tancat
8,00 m.
8,00 m.
7,00 m.
60.000 W.
5.000 W.
1.815 €
2.783 €
: FRESCULTURA, SL
: Societat
963 288 282     675 637 100
mariacircuito@gmail.com    


www.catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?year=2019&len=va&grupoID=1938

ARTS ESCÈNIQUES  TEATRE D'ADULTS

15-02-2019 13:32:21